berhanlevent.com sitesi olarak kişisel gizlilik haklarınıza saygı duyuyor ve
sitemizde geçirdiğiniz süre zarfında bunu sağlamaya çalışıyoruz.
Kişisel bilgilerinizin güvenliği ile ilgili açıklamalar aşağıda açıklanmış ve bilginize sunulmuştur.


Kayıt Dosyaları

Birçok standard web sunucusunda olduğu gibi berhanlevent.com'de istatistiksel amaçlı log dosyaları kaydı tutmaktadır.
Bu dosyalar; ip adresiniz, internet servis sağlayıcınız, tarayıcınızın özellikleri, işletim sisteminiz ve siteye giriş-çıkış sayfalarınız gibi standard bilgileri içermektedir.
Log dosyaları kesinlikle istatistiksel amaçlar dışında kullanılmamakta ve mahremiyetinizi ihlal etmemektedir.
IP adresiniz ve diğer bilgiler, şahsi bilgileriniz ile ilişkilendirilmemektedir.


Çerez (Cookie) Politikası

Birçok web sitesi gibi bu Site de (“Site” ifadesi iş bu internet sitesi ve iş ortaklarının sitelerini kapsar şekilde kullanılmaktadır),
çeşitli amaçlarla çerez (cookie) kullanmaktadır. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarı veya
cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler ne amaçla ve nasıl kullanılmaktadır?

Bu Site’de ve iş ortaklarının sitelerinde, kullanıcılara ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun, kişiye özel içerik, kampanya ve reklam sunulması amaçlanmaktadır.
Bunun amacı, kullanıcının ilgisini çekmeyecek, gereksiz reklam gösterimine engel olarak Site deneyimini daha kaliteli hale getirmektir.
Çerezler, sizi tanımamıza yardımcı olur, bu da ilginizi çekeceğini düşündüğümüz içerik, reklam ve kampanyalar ile Site’yi sizin için daha kullanışlı
ve yararlı hale getirmemizi sağlar.

1-Çerezler; bu site ve bu uygulamayı kullanmak isteyen diğer iş ortaklarının sitelerinde kullanılabilir.

2-Çerezler; Site’ye girdiğinizde ilginizi çekebilecek reklam ve kampanyaların gösterilmesini sağlamak ve
Site’de bir içerik ve reklam gördükten sonra bu reklamla ilgilenip ilgilenmediğinizi, ilgili ürün veya hizmetin sitesini ziyaret edip etmediğinizi belirlemek
amacıyla kullanılabilir.

3-Çerezler; Site’yi ziyaret eden kullanıcı sayısı, kullanıcı tipi, ziyaret sıklığı, kullanıcı davranışları ve alışkanlıkları,
kullanıcıların hangi ülkelerden siteyi ziyaret ettikleri vb. istatistiklerin oluşturulması amacıyla kullanılabilecektir.

Çerezler vasıtasıyla hangi bilgiler alınmakta ve işlenmektedir?

Site’ye hangi siteden gelindiği ve Site’den sonra hangi sitenin ziyaret edildiği, kullanıcıların coğrafi konumları,
sitede yer alan reklam banner’larına tepkileri, kullanıcının Site’ye ve iş ortaklarının sitelerine kendi isteğiyle vermiş olduğu
kişisel bilgiler, site üzerinde gerçekleştirilen tercihler, sosyal paylaşım sitelerinde Site ve iş ortaklarımızın sayfaları ile
ilgili hareketler alınabilecek ve işlenebilecektir.
İş ortaklarının Site’lerinden çerezler vasıtasıyla elde edilen veriler,
Site’den çerezler vasıtasıyla toplanan veriler ile birleştirilip işlenebilir.

Site’ye ve iş ortaklarının sitelerine vermiş olduğunuz üyelik bilgileriniz, burada belirlenen amaçlarla
Site veya iş ortakları tarafından alınabilir ve işlenebilir.

Sosyal paylaşım sitelerinden belirli aplikasyonlar (uygulamalar) aracılığıyla veri alınıp işlendiğinden,
hangi verilerinizin işleneceğinden aplikasyon için verdiğiniz onay kapsamında haberdar olabilirsiniz.
İlgili aplikasyona onay vermeyerek, yine sizin belirlediğiniz kapsamdaki kişisel verilerinizin işlenmesine engel olmanız mümkündür.

Çerez kullanımının engellenmesi:

Tarayıcınız aracılığıyla çerezleri engellemeniz mümkündür, ancak bunları engellemeniz durumunda Site’deki bazı özellikleri kullanamayabilirsiniz.
Tarayıcınızın çerezleri yönetmenize olanak sağlayıp sağlamadığını öğrenmek için tarayıcı ayarlarınıza bakmanız tavsiye edilir.

Çerezler yardımıyla toplanan verilerin 3. kişilerle paylaşımı:

Çerezler yardımıyla toplanan ve yukarıda detaylı olarak anlatılan davranışsal ve kişisel veriler, işbu politikada belirlenen amaçlarla iş ortakları
ve üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

Site üzerinde, üçüncü kişiler tarafından yönetilen site ve içeriklere bağlantılar verilebilir veya erişim olanağı sağlanabilir.
Üçüncü kişi içeriği üzerinde Site’nin herhangi bir kontrol veya müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Sitede üçüncü kişilere ait platformlara yönelik “plugin”ler kullanılabilir. Kullanıcıların Siteyi ziyaretlerinde toplanan bilgiler,
bahsedilen üçüncü kişi platformlar tarafından kullanılabilir.
Kullanıcıların, Siteyi, bu platformlardaki hesaplarına bağlıyken ziyaret etmeleri halinde, Site ve üçüncü kişiler tarafından toplanan
bilgiler ilişkilendirilebilir.

Burada bahsi geçen amaçlarla toplanan kullanıcı verileri, Site’ye veya iş ortaklarına ait olan ve
kullanıcının da üyesi bulunduğu çeşitli müşteri memnuniyeti odaklı pazarlama programlarında yer alan veriler ile birleştirilebilir.
Bunun amacı, kullanıcı ihtiyacını daha yakından tanıyarak hem bu uygulama kapsamında
hem de üyesi olduğunuz diğer pazarlama programları kapsamında kullanıcılara kişiye özel hizmet sunabilmektir.
Birleştirilen veriler burada ve ilgili pazarlama programının üyelik sözleşmesinde yer alan amaç ve yöntemlerle işlenebilir.

İşbu politika kapsamında Site veya üçüncü kişiler tarafından işlenen kişisel veriler,
Site veya üçüncü kişiler tarafından bu verilerin işlenmesi amacıyla hizmet alınan üçüncü kişilerle, bu hizmetlerin alınması
amacıyla sınırlı olmak üzere paylaşılabilir.
Hizmet alınan üçüncü kişiler, bu verileri yurtiçinde veya yurtdışında tutabilir ve yurtiçi ya da yurtdışında tutulan veriler
arasında aktarım gerçekleştirebilir.
Yukarıda kişisel verilerinize ilişkin olarak belirtilen tüm uygulamalar, ancak bu amaçla hazırlanmış olan ve
Siteler’de tarafınıza sunulan Katılım Metni’ni onaylamanız halinde mümkün olacaktır.

Yasal düzenlemelere uygunluk

Site ve iş ortakları, yasalara uygun olmayan ve burada belirtilenin dışında hiçbir amaçla hareket etmez.
Verileriniz yüksek güvenlik önlemleri ile korunacak, kredi kartı ve ödeme bilgileriniz hiçbir durumda alınmayacaktır.
Bu uygulama, yasal gelişmeler karşısında revize edilir ve yasa ile belirlenen şekil ve kapsama uygun hale getirilir.

Kişisel verileri işlenen kişilerin hakları

İşbu politika kapsamında kişisel verileri işlenen kişilerin, kendileriyle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini,
verileri işlenmişse buna ilişkin bilgileri, verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını,
yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu, verilerin eksik veya yanlış olması
hâlinde bunların düzeltilmesini, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin imkânsız olmamak veya
orantısız çaba gerektirmemek kaydıyla, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine
bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerinin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde
zararın giderilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.
Kullanıcının bu Site’yi ziyaret etmesi, işbu politika kapsamında çerez kullanımına onay verdiği anlamına gelmektedir.


İletişim
berhanlevent.com sitesinde uygulanan gizlilik politikası ile ilgili; her türlü soru, görüş ve düşüncelerinizi
bize websitedestek@berhanlevent.com adresinden iletebilirsiniz.

© - 2001-2023 - Her Hakkı Saklıdır, İzinsiz Kullanılamaz. Tasarım ve Yönetim: Berhan Levent

 


Ema Ticaret istanbul Evo Psikoloji Danışma Merkezi istanbul Doktor Klinik Psikolog Elit Bilge Bıyıkoğlu Berhan Levent